Written by 14:48 Ciekawostki

Czy grozi nam elektroniczna kontrola umysłów?

elektroniczna kontrola umysłów

Wiek informacyjny przywiódł nas do punktu, w którym granice prywatności i autonomiczności stają się coraz bardziej płynne. Postęp technologiczny, rozwój sztucznej inteligencji oraz interfejsów mózg-komputer (BCI) budzą pytania o przyszłość wolności myśli i możliwość elektronicznej kontroli umysłów. Opierając się na dostępnej wiedzy naukowej, spróbujmy zbadać, na ile realne są te obawy.

Interfejsy mózg-komputer i ich potencjał

Interfejsy mózg-komputer są urządzeniami, które umożliwiają interakcje pomiędzy mózgiem a komputerem, często z pominięciem tradycyjnych kanałów komunikacji, takich jak mowa i ruchy ciała. BCI mają ogromny potencjał terapeutyczny, szczególnie w obszarze pomocy osobom z paraliżem czy innymi poważnymi zaburzeniami ruchu (Chaudhary et al., 2016). Jednakże, to samo narzędzie, które może pomóc, teoretycznie mogłoby być także wykorzystane do wpływania na zachowania lub myśli.

sztuczna inteligencja
Rozwój sztucznej inteligencji wyraźnie przyspieszył w ostatnich latach. Można stwierdzić, że zaczyna stanowić pewne zagrożenie…

Sztuczna inteligencja i profilowanie psychologiczne

Algorytmy AI już dziś są w stanie analizować dane w szerokim zakresie, począwszy od historii przeglądania internetu po metadane z telefonów komórkowych, aby wykonywać zaawansowane profile psychologiczne użytkowników (Kosinski et al., 2013). Takie profilowanie może prowadzić do skutecznego targetowania reklam, co sugeruje, że nasze decyzje zakupowe są już częściowo kształtowane przez elektroniczną analizę naszego zachowania.

Etyczne i prawne ramy BCI

Kwestie prywatności i autonomiczności w kontekście BCI są przedmiotem bieżących debat. W świetle tych dyskusji, organizacje takie jak IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) pracują nad rozwojem standardów etycznych dotyczących używania i rozwoju technologii BCI (IEEE, 2017). Ustanowienie międzynarodowych zasad jest kluczowe do ochrony przed nadużyciami.

Naukowe podstawy do obaw

Podczas gdy możliwości BCI wzrastają, to obecny poziom technologiczny nie umożliwia jeszcze 'czytania’ umysłu w sposób, który pozwalałby na pełną kontrolę myśli czy zachowań. Obecne technologie, takie jak EEG (elektroencefalografia) czy fMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny), mogą wykrywać aktywność mózgową związaną z określonymi stanami umysłu lub intencjami, ale są dalekie od zrozumienia skomplikowanych procesów myślowych (Haynes et al., 2007).

Podsumowując: jak daleko do możliwości elektronicznej kontroli umysłów?

Chociaż rozwój technologii BCI i AI otwiera nowe możliwości w interakcji z naszymi umysłami, obiektywna analiza dostępnej wiedzy naukowej wskazuje, że pełna kontrola umysłów ludzkich wymagałaby przeskoków naukowych, które na razie wydają się nierealne. Niemniej jednak, potencjał naruszeń prywatności i manipulacji jest wystarczająco realny, aby postulować świadomość i ostrożność w kontynuowaniu badań i wdrażaniu tych technologii.

Istnieją realne obawy dotyczące indywidualnej i społecznej autonomii w obliczu szybko rozwijającej się technologii. Z tego względu wciąż aktualna pozostaje potrzeba dialogu naukowców, prawników, decydentów politycznych i społeczeństwa w celu zapewnienia, że przyszłe ścieżki rozwoju technologicznego będą zgodne z etycznymi standardami, które chronią nasze fundamentalne prawa do wolności myśli i samookreślenia.

Źródła:

  • Chaudhary, U., Birbaumer, N., & Ramos-Murguialday, A. (2016). Brain–computer interfaces for communication and rehabilitation. Nature Reviews Neurology, 12(9), 513-525.
  • Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(15), 5802-5805.
  • IEEE (2017). Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems. IEEE.
  • Haynes, J.-D., & Rees, G. (2006). Decoding mental states from brain activity in humans. Nature Reviews Neuroscience, 7(7), 523-534.
(Visited 2 times, 1 visits today)
Close